PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Với niềm tin “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo”, INschool mạnh dạn áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới nhằm giúp các em phát huy tối đa tiềm năng, luôn tìm thấy niềm vui trong học tập và có được niềm đam mê học tập suốt đời. Cụ thể:

INschool áp dụng Phương pháp học tập Proactive Thinking (Tư duy chủ động) lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên làm người hướng dẫn, tạo tình huống, đưa ra vấn đề để học sinh tư duy, chủ động nghiên cứu, phân tích và sáng tạo.

phương pháp proactive thinking

Phương pháp Proactive thinking được tích hợp cùng chương trình STEAM trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết quan đến các lĩnh vực khoa học – công nghệ – kỹ thuật – nghệ thuật – toán học. Các kiến thức và kỹ năng này được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, thay vì dạy một cách riêng lẻ như cách giáo dục truyền thống, nhằm giúp học sinh INschool không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày, phá đi khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo ra những công dân có năng lực làm việc một cách sáng tạo.

Thang đánh giá tư duy Bloom Taxonomy được áp dụng để giáo viên INschool soạn giáo án và đánh giá năng lực của học sinh theo một hướng mới và toàn diện hơn.

8 phương pháp giảng dạy thế kỷ 21

INschool áp dụng phương pháp “Lấy học sinh làm trung tâm”. Với bậc Mầm non, các bé được học và trải nghiệm thông qua việc tiếp cận dự án bằng năng lực tư duy chủ động. 

Với bậc học Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, học sinh INschool được học và trải nghiệm thông qua việc tiếp cận các phương pháp giảng dạy của thế kỷ 21 bằng năng lực tư duy chủ động. 

01
Lớp học
đảo ngược
02
Học qua
dự án
03
Học qua
hợp tác
04
Trò chơi
hóa
05
Học qua
thực tiễn
06
Tư duy
thiết kế
07
Tư duy
phản biện
08
Học dựa trên
năng lực