Với niềm tin “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo”, INschool mạnh dạn áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới nhằm giúp các em phát huy tối đa tiềm năng, luôn tìm thấy niềm vui trong học tập và có được niềm đam mê học tập suốt đời. Cụ thể:

  • INschool áp dụng Phương pháp học tập Proactive Thinking (Tư duy chủ động) lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên làm người hướng dẫn, tạo tình huống, đưa ra vấn đề để học sinh tư duy, chủ động nghiên cứu, phân tích và sáng tạo.
  • Phương pháp Proactive thinking được tích hợp cùng chương trình STEAM trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết quan đến các lĩnh vực khoa học – công nghệ – kỹ thuật – nghệ thuật – toán học. Các kiến thức và kỹ năng này được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, thay vì dạy một cách riêng lẻ như cách giáo dục truyền thống, nhằm giúp học sinh INschool không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày, phá đi khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo ra những công dân có năng lực làm việc một cách sáng tạo.
  • Thang đánh giá tư duy Bloom Taxonomy được áp dụng để giáo viên INschool soạn giáo án và đánh giá năng lực của học sinh theo một hướng mới và toàn diện hơn.


Từ phương pháp giáo dục và đánh giá trên, INschool hiện thực hóa bằng nhiều hành động như:

  • Học sinh INschool hầu như không có điểm kiểm tra miệng hay 15 phút mà thay bằng các buổi kể chuyện, thuyết trình, làm việc nhóm,… Bởi chúng tôi quan niệm điểm số là để đánh giá khả năng hiểu bài và nhớ bài. Nếu học thuộc để lấy điểm thì chỉ giúp học sinh nhớ tạm thời nhưng không hiểu lâu dài. Học sinh sẽ thực sự thấy thi cử là gánh nặng vì phải học để nhớ cả một lượng kiến thức lớn từ đầu năm cho đến giai đoạn thi. INschool muốn học sinh phải học để hiểu nên chúng tôi tổ chức cách lấy điểm đa dạng để giúp học sinh có cơ hội tự tìm thông tin để hiểu, hiểu thông tin để viết lại bài hoặc trao đổi cùng cả lớp để nhớ lâu hơn.
  • INschool khuyến khích học sinh mạnh dạn lập nhóm, mạnh dạn chọn chủ đề để trình bày, mạnh dạn đặt ra ngày để trao đổi cùng lớp để học sinh có được kỹ năng ra quyết định và cam kết thực hiện điều mình đã cam kết. Không chờ đợi người khác chỉ định để học sinh chủ động hơn trong cuộc sống.
  • INschool tạo điều kiện để học sinh được thể hiện niềm yêu thích môn học của mình thông qua việc chọn đề bài thu hoạch cá nhân vào cuối học kỳ để thực hiện bài thi học kỳ. Đây cũng là cách để giúp học sinh bắt đầu làm quen phong cách tự học ở những bậc học cao hơn. INschool áp dụng cách làm bài thu hoạch ở giai đoạn lớp 6 trở lên.
  • Giai đoạn từ lớp 8 trở lên, INschool luân phiên cho thực hiện kỳ thi học kỳ theo dạng truyền thống và dạng thu hoạch để học sinh làm quen và chuẩn bị chuyên sâu cho chương trình luyện thi cấp 3 và khối đại học.