Lộ trình học tập tại INschool từ mầm non đến lớp 12 là sự kết hợp giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia cùng Chương trình tiếng Anh Cambridge do hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Cambridge thuộc Đại học Cambridge cung cấp.

Chương trình tiếng Anh Cambridge được xây dựng trên nền tảng chương trình Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (ESOL). Chương trình cung cấp các khóa học tiếng Anh đa dạng phù hợp với nhu cầu và khả năng cụ thể của từng học sinh với các chứng chỉ quốc tế như Starters, Movers, Flyers, KET, PET…Đây là những chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn, được công nhận ở tất cả các tổ chức giáo dục trên thế giới và ngang bằng với trình độ tiếng Anh được quy định tại khung tham chiếu về ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu u (CEFR) và có thể quy đổi sang trình độ TOEFL hoặc IELTS tương đương.

Đặc biệt, tại INschool, ngay sau khi học sinh hoàn thành bậc THCS, học sinh có 2 sự lựa chọn cho tương lai của mình.