Bảng học phí của INschool như sau:

Mầm Non INschool Long Khánh
Liên cấp INschool Long Khánh

 

Mầm Non INschool Buôn Ma Thuột