Chương trình học ở bậc Mầm non tại trường Quốc tế INSchool sẽ mang đến cho các con có một tuổi thơ trọn vẹn và ý nghĩa nhất

Khối Mầm non gồm có 3 level:

  • Level 1 (Trẻ từ 18 – 36 tháng tuổi)
  • Level 2 (Trẻ từ 36 – 48 tháng tuổi)
  • Level 3 (Trẻ từ 48 – 60 tháng tuổi)

Với chương trình học Nền tảng, Song ngữ và Quốc tế với điểm khác biệt căn bản sau:

Trong suốt bậc Mầm non, các con sẽ được học tập và phát triển bản thân ở những lĩnh vực: