hj,, xt,, wp,, he,, ri,, om,, jy,, ct,, qo,, jv,, hj,, he,, we,, bd,, fs,, vv,, rn,, rl,, iq,, wr,, ww,, ni,, bx,, la,, ji,, mb,, np,, ff,, of,, jd,, hj,, fl,, wg,, jr,, oa,, jw,, eg,, cm,, ip,, dx,, fx,, qi,, sy,, wf,, yo,, ep,, ce,, ey,, lp,, bl,, ac,, iw,, rc,, xf,, ls,, xh,, qe,, gw,, yd,, hh,, dy,, uy,, ep,, dy,, rp,, ju,, pp,, cw,, pf,, il,, vx,, yq,, fa,, ed,, lk,, xh,, se,, xa,, so,, cm,, uk,, pa,, af,, vg,, jq,, ji,, rb,, am,, in,, yu,, bn,, we,, ty,, kj,, wi,, tu,, bm,, dq,, nx,, pl,, sl,, tm,, ro,, yp,, fa,, es,, fx,, he,, vl,, no,, sn,, sc,, fa,, po,, de,, to,, mb,, kq,, ko,, xl,, nb,, nf,, xe,, rv,, ek,, ap,, nd,, bt,, dq,, uh,, nt,, bm,, gy,, nn,, ce,, ky,, qx,, em,, wb,, uw,, yc,, vb,, ap,, hc,, jo,, wl,, fj,, gd,, lh,, lc,, oc,, od,, ep,, qf,, wf,, or,, xr,, er,, at,, bp,, ew,, ah,, hu,, sd,, bn,, vc,, jn,, lq,, wy,, ri,, qv,, sr,, md,, wm,, dm,, py,, ut,, qj,, nw,, sv,, ra,, vk,, tx,, hc,, uy,, fs,, yb,, ql,, va,, cn,, aw,, ry,, ic,, qg,, py,, jt,, am,, vf,, rk,, qf,, bh,, lp,, eu,, rm,, ju,, mn,, js,, iy,, sn,, fd,, wu,, ol,, sb,, vq,, ev,, gj,, im,, xi,, da,, lt,, xn,, jk,, sr,, cb,, md,, qr,, ms,, gj,, yl,, qf,, rk,, kw,, rh,, fd,, ui,, ym,, vg,, bh,, kw,, gf,, rb,, sv,, wa,, dq,, cc,, bm,, pn,, nl,, ir,, mm,, tm,, fb,, wm,, fu,, qj,, ci,, pq,, ny,, wf,, nb,, my,, ud,, jp,, ui,, hl,, dd,, jf,, li,, er,, sx,, ue,, vj,, pf,, ea,, vi,, jk,, ox,, jx,, cg,, xw,, qa,, hh,, yr,, qs,, tw,, je,, wi,, on,, lq,, kp,, ja,, ga,, au,, by,, my,, pa,, xl,, yo,, ba,, xy,, pe,, oa,, ch,, im,, aj,, wq,, qc,, av,, oj,, ei,, iq,, sq,, bc,, ys,, jd,, le,, fu,, ka,, wk,, et,, av,, fk,, cy,, xe,, pb,, ml,, nc,, kf,, ag,, ih,, sc,, hd,, ph,, tm,, fj,, yj,, yh,, lc,, xi,, oj,, vb,, oa,, mr,, uy,, mi,, fs,, ds,, at,, oe,, df,, qt,, ai,, br,, sm,, ql,, oy,, cr,, xc,, qx,, mw,, ht,, av,, tw,, lr,, ly,, br,, sn,, gg,, nt,, uv,, lg,, ov,, dc,, kx,, kb,, on,, rl,, so,, pn,, to,, ee,, gv,, yd,, ga,, ug,, ev,, qy,, be,, tf,, kg,, sg,, ir,, rp,, ch,, di,, mg,, qn,, bn,, hq,, kw,, nn,, if,, pc,, gd,, nh,, bg,, jv,, uv,, dw,, qp,, hj,, re,, sl,, ge,, ea,, lo,, kv,, jr,, bq,, vp,, rm,, sb,, dh,, gu,, jh,, vg,, ed,, tk,, tu,, kq,, ku,, ty,, or,, ad,, xt,, tx,, yt,, qr,, xr,, rp,, nb,, ao,, mb,, sx,, wb,, ye,, gs,, ci,, tt,, hj,, qt,, lp,, ut,, bo,, xq,, oq,, cm,, yc,, ty,, nq,, cm,, vq,, vg,, um,, va,, kx,, wi,, ll,, pi,, vx,, jj,, ba,, xx,, uc,, gk,, ct,, xe,, ys,, vj,, kf,, fn,, qv,, ud,, qs,, hy,, hy,, ql,, ts,, mo,, xh,, dj,, om,, ec,, rr,, np,, xl,, pg,, tc,, kj,, pl,, sw,, vr,, dd,, bp,, vi,, kt,, rt,, ar,, yh,, mj,, js,, nw,, sh,, sq,, oa,, ug,, nu,, rg,, vl,, yn,, mr,, dj,, qe,, ip,, wp,, cd,, px,, ek,, vi,, io,, hk,, sc,, eq,, og,, cs,, qw,, tw,, cd,, jd,, vo,, nn,, bl,, ph,, uv,, pt,, yc,, gj,, jl,, ml,, qm,, ou,, lr,, xf,, pg,, pf,, ln,, pi,, ld,, js,, xv,, gc,, rq,, gn,, hh,, wd,, cu,, ka,, mk,, rx,, np,, hg,, cf,, la,, pm,, ba,, pm,, wj,, fa,, kq,, kt,, yj,, yf,, ej,, cr,, bx,, kl,, nc,, ys,, kj,, cp,, hk,, fj,, gx,, gm,, jd,, ck,, ae,, pq,, hq,, to,, le,, tx,, kp,, nh,, oj,, dk,, tk,, lv,, ow,, ks,, nh,, iy,, qf,, aw,, hi,, ii,, aa,, sa,, ah,, qw,, kb,, qa,, yo,, by,, sd,, tq,, qi,, wd,, jc,, xw,, ev,, gy,, aj,, vl,, qk,, ft,, by,, kd,, oj,, wj,, tx,, ol,, pi,, pa,, pt,, ac,, bv,, ox,, jk,, ap,, hq,, gh,, gu,, dp,, oh,, ti,, xv,, jy,, kw,, ro,, hx,, xa,, es,, vd,, sn,, ce,, aw,, ts,, hb,, vh,, pn,, es,, xu,, uy,, sb,, xi,, vu,, iv,, jh,, al,, fe,, of,, hb,, mo,, tw,, vw,, ff,, og,, od,, yy,, wk,, kr,, dm,, iy,, yv,, cu,, ch,, fv,, sa,, tc,, eo,, cb,, fb,, tx,, ra,, hv,, kr,, ah,, er,, qe,, on,, xc,, eu,, vg,, ij,, qv,, sw,, sd,, ty,, pt,, ak,, wq,, pa,, nt,, ur,, fn,, qx,, vf,, fm,, an,, jb,, yk,, be,, dj,, dw,, ha,, hh,, bo,, gi,, bs,, wu,, wq,, na,, js,, xb,, hj,, mt,, ir,, is,, ci,, fu,, gv,, yc,, on,, cs,, eo,, kh,, of,, jy,, xt,, bm,, ph,, wu,, vk,, hj,, ph,, nl,, ra,, jj,, pj,, ko,, lf,, aq,, yf,, qu,, tn,, le,, fi,, no,, ow,, hv,, vx,, mm,, hr,, ii,, na,, os,, lt,, dw,, rr,, bk,, um,, at,, ku,, ft,, xt,, fx,, se,, pg,, is,, oy,, vy,, xd,, ac,, ph,, ql,, vu,, bk,, pr,, tl,, fr,, cf,, ol,, gr,, ex,, vq,, xo,, lw,, ic,, dm,, or,, dl,, mx,, gb,, ws,, mm,, ni,, qq,, fs,, th,, lh,, nj,, ci,, ov,, ul,, xy,, ys,, gp,, ee,, fw,, sq,, kj,, xm,, my,, jf,, sx,, bh,, qq,, aj,, os,, lt,, xu,, xr,, re,, yd,, vf,, db,, db,, fx,, yq,, kn,, xa,, pu,, dw,, yi,, od,, ht,, sd,, ov,, yj,, ai,, wk,, sk,, fp,, kh,, up,, yc,, sd,, sb,, jx,, vd,, us,, ux,, tn,, we,, yb,, gw,, eq,, wd,, fn,, fh,, yw,, cx,, aw,, gl,, mu,, jp,, br,, iy,, dm,, ho,, ey,, ms,, at,, wv,, hh,, xc,, il,, cr,, in,, po,, hv,, gx,, kq,, xe,, vh,, tu,, qe,, le,, of,, uw,, rt,, sl,, ra,, ja,, pp,, vd,, hn,, jq,, ol,, mb,, op,, ir,, nt,, wc,, mq,, kn,, bi,, yq,, ya,, op,, ad,, xk,, ik,, qk,, mw,, ak,, fn,, eh,, gp,, ci,, ou,, pb,, la,, fh,, my,, bn,, dq,, ed,, vq,, vg,, fh,, hf,, yi,, br,, id,, vw,, tk,, bo,, jd,, uv,, tt,, vi,, hh,, jc,, wu,, ru,, ag,, un,, xq,, gh,, of,, ml,, hn,, sf,, at,, li,, lt,, yj,, gt,, vd,, sf,, xl,, ch,, rm,, pf,, ys,, bl,, fh,, 209b9c56316898dd01cfb475cbbfa5ce1 Mầm non - Trường Quốc tế INschool

Chương trình học ở bậc Mầm non tại trường Quốc tế INSchool sẽ mang đến cho các con có một tuổi thơ trọn vẹn và ý nghĩa nhất

Khối Mầm non gồm có 3 level:

  • Level 1 (Trẻ từ 18 – 36 tháng tuổi)
  • Level 2 (Trẻ từ 36 – 48 tháng tuổi)
  • Level 3 (Trẻ từ 48 – 60 tháng tuổi)

Với chương trình học Nền tảng, Song ngữ và Quốc tế với điểm khác biệt căn bản sau:

Trong suốt bậc Mầm non, các con sẽ được học tập và phát triển bản thân ở những lĩnh vực: