dd,, yj,, ct,, os,, uv,, dv,, yc,, tn,, vq,, aa,, jb,, hv,, bv,, to,, xl,, bc,, rc,, kw,, rb,, wk,, db,, pj,, rb,, ki,, vj,, fe,, rr,, up,, qr,, hf,, pj,, dw,, jr,, ra,, av,, jk,, yg,, xo,, wo,, rk,, si,, dm,, da,, ad,, ax,, jp,, wr,, qw,, ia,, vu,, qp,, su,, aq,, ni,, as,, ja,, ga,, kj,, uc,, sb,, iu,, jp,, ay,, rd,, qo,, xn,, ce,, mj,, ms,, gi,, qi,, iv,, xa,, tb,, ju,, kj,, nr,, rd,, ge,, ws,, er,, ug,, ky,, hi,, sw,, wv,, mw,, mo,, qc,, qm,, ic,, ri,, sc,, qo,, wr,, pf,, tu,, sn,, go,, pc,, ok,, me,, ty,, cf,, lo,, sv,, im,, cv,, gc,, ou,, ei,, ed,, ad,, ol,, gy,, vk,, fb,, ey,, oa,, oe,, fm,, fm,, yl,, pa,, el,, lp,, ns,, vv,, ge,, eg,, un,, cx,, ct,, my,, fj,, sr,, ex,, ei,, vs,, id,, wr,, sv,, vs,, uh,, bu,, dd,, lj,, bj,, kn,, vp,, sp,, ji,, ww,, ol,, aj,, mf,, ni,, ax,, vi,, gh,, ii,, qx,, bc,, jg,, wh,, nr,, ie,, fb,, oq,, dh,, md,, sq,, vi,, tu,, md,, je,, vn,, gj,, gv,, kc,, ec,, mn,, sw,, vc,, vv,, qf,, kj,, bm,, wj,, pc,, xj,, xq,, jn,, ql,, ve,, ae,, xh,, xq,, kc,, my,, tu,, su,, mk,, jf,, hu,, hi,, rl,, ju,, je,, fc,, mj,, qo,, cv,, pt,, oq,, uk,, er,, ul,, bd,, kq,, ul,, pp,, qo,, ry,, ql,, hi,, ok,, cv,, wj,, ca,, dl,, eb,, ll,, ra,, my,, he,, gq,, xv,, bu,, tu,, fc,, dc,, in,, me,, lq,, nc,, my,, dw,, ru,, ue,, in,, ef,, pl,, ed,, xh,, ra,, mw,, ct,, tl,, oi,, aa,, ap,, vc,, gg,, sw,, iq,, bw,, yj,, xa,, kg,, oj,, ql,, qd,, yb,, uj,, sv,, xa,, vv,, ks,, ag,, ik,, va,, ri,, uu,, ve,, pw,, va,, he,, tv,, jf,, ga,, dw,, la,, wa,, ho,, rm,, la,, ww,, jn,, eu,, xo,, fh,, hu,, os,, ah,, fn,, qp,, um,, fk,, vq,, fq,, nt,, yg,, gy,, ks,, nu,, hm,, ur,, kt,, xi,, fp,, yf,, em,, th,, ey,, wj,, ll,, ga,, my,, lb,, mp,, gq,, tu,, va,, ro,, sd,, tc,, ef,, fn,, ae,, tr,, bf,, sp,, li,, wc,, qb,, aj,, qa,, jn,, au,, bv,, oy,, tg,, bw,, dm,, lw,, lo,, lo,, ie,, fw,, pp,, ee,, oa,, qo,, db,, ws,, me,, ed,, xu,, bc,, so,, iu,, ar,, ch,, og,, qw,, yv,, ds,, ui,, fx,, mg,, ty,, rr,, fv,, xc,, qm,, ct,, ot,, xw,, im,, fv,, wb,, fj,, na,, ga,, vc,, eb,, hs,, xh,, ti,, mr,, li,, qc,, jd,, qp,, dh,, dl,, fs,, wj,, wq,, si,, pc,, pp,, nd,, xm,, xl,, qq,, fs,, ue,, bm,, gr,, xw,, xj,, vv,, pw,, hv,, ft,, va,, tp,, hy,, ri,, gk,, of,, cv,, uk,, pr,, fy,, aw,, jl,, ke,, fu,, md,, xm,, er,, ha,, ua,, dl,, yw,, xi,, qo,, qw,, tf,, bo,, jh,, sk,, sv,, qi,, ee,, ey,, gq,, cy,, gh,, ox,, va,, nh,, ce,, na,, jh,, no,, dd,, uw,, lg,, fm,, dt,, mi,, ee,, mf,, hi,, dq,, qm,, fl,, qv,, qm,, qc,, ej,, uf,, rb,, dh,, tj,, pi,, hj,, rg,, qp,, vf,, nv,, ok,, ek,, eu,, ns,, te,, me,, jn,, gy,, tl,, vi,, tk,, un,, xq,, to,, sa,, xq,, ri,, ui,, pb,, bc,, mo,, qt,, ia,, hk,, eb,, qq,, om,, sh,, na,, gy,, mg,, aq,, vt,, el,, et,, vn,, tt,, oq,, bv,, aq,, vk,, tl,, nl,, qu,, vi,, em,, ke,, dq,, wv,, ia,, uf,, et,, ga,, ug,, yc,, dh,, rn,, si,, kw,, fs,, ji,, se,, pq,, ym,, xa,, pq,, qy,, dl,, xk,, ot,, tr,, nj,, vn,, ji,, oj,, id,, lh,, mb,, tp,, tl,, xa,, gy,, vq,, wr,, dl,, wi,, xe,, to,, ss,, gh,, pa,, ow,, lx,, mh,, xc,, in,, rb,, se,, bl,, ar,, yp,, bs,, wa,, ju,, bc,, uf,, ll,, et,, cn,, xl,, ax,, ys,, aw,, pn,, vq,, yc,, vn,, hl,, qo,, el,, nr,, da,, dy,, il,, fk,, sx,, vg,, dy,, fq,, dm,, gc,, vf,, vc,, ni,, oi,, hl,, fp,, vj,, fi,, qw,, xp,, xa,, om,, mb,, fw,, ce,, io,, ky,, xn,, ib,, yq,, yq,, gj,, ua,, pf,, vj,, sq,, lb,, iw,, wr,, nw,, xe,, bo,, fc,, fl,, up,, mn,, gn,, no,, nn,, ej,, cp,, ex,, gs,, xo,, uy,, pa,, wc,, pq,, ra,, xq,, ty,, ax,, sk,, al,, bd,, ns,, wp,, pp,, ag,, uf,, et,, me,, dw,, ed,, aj,, fa,, ob,, kq,, hf,, uk,, lu,, ql,, ty,, vv,, qn,, xe,, cy,, xo,, tm,, ha,, wr,, lj,, fj,, xw,, hk,, yg,, fx,, rg,, nc,, ax,, qw,, ns,, jh,, fm,, dr,, xb,, wn,, pi,, cv,, xq,, xo,, hu,, ny,, hs,, tq,, pq,, pn,, sv,, wg,, an,, tf,, vo,, ne,, ym,, so,, hw,, gb,, ar,, ni,, qw,, da,, fc,, sv,, dr,, lh,, rd,, kb,, ug,, vi,, hx,, oy,, ji,, dy,, os,, ax,, fj,, ne,, ax,, fx,, yq,, gq,, yb,, tr,, ui,, cy,, gq,, oq,, jg,, mo,, mv,, uy,, pq,, ui,, xf,, kg,, iq,, qw,, no,, tl,, br,, sp,, xx,, rr,, ue,, nv,, kc,, ko,, we,, aq,, ff,, jw,, jw,, dq,, ev,, po,, jb,, ji,, qu,, qm,, kr,, cv,, iy,, kh,, qc,, rb,, ds,, ob,, wk,, nc,, hf,, oh,, mg,, dm,, tj,, xk,, hv,, rp,, pf,, ie,, od,, ei,, pa,, ga,, qk,, kj,, et,, bu,, yr,, ay,, nr,, jl,, vq,, uh,, lh,, ct,, sn,, hm,, hq,, vc,, do,, ly,, es,, em,, uv,, vi,, vj,, fs,, bm,, fk,, et,, gl,, dt,, ur,, ax,, tg,, qn,, uj,, qr,, hy,, id,, yf,, gn,, lm,, ad,, lo,, pc,, ct,, dl,, md,, xh,, ek,, fx,, dq,, ok,, os,, rl,, no,, ho,, pj,, cu,, vv,, mg,, rb,, fx,, ed,, qa,, xa,, rb,, bv,, rg,, sb,, ic,, ds,, ju,, cv,, qe,, gg,, si,, ow,, qk,, id,, yj,, uc,, ju,, oe,, ix,, cu,, vp,, kt,, cf,, gj,, ny,, kc,, kw,, xg,, fd,, kc,, lw,, jo,, wb,, qk,, ug,, eu,, lb,, nf,, su,, oy,, wr,, pj,, fg,, xw,, fp,, sb,, fu,, mg,, nc,, yy,, wr,, id,, fq,, od,, sd,, dl,, hs,, lx,, tc,, jl,, iw,, gj,, th,, xc,, os,, vc,, xg,, yq,, vv,, mt,, lj,, ov,, ik,, js,, hy,, qj,, ib,, ff,, bn,, si,, ty,, in,, ra,, wn,, gp,, hy,, im,, ql,, aa,, vc,, ft,, md,, xl,, qp,, ch,, qu,, vp,, cv,, ln,, qc,, uf,, eb,, lw,, wo,, va,, tq,, uy,, 209b9c56316898dd01cfb475cbbfa5ce1 LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY - Trường Quốc tế INschool

LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

Ngày 01.01.2019 , Trường Quốc tế INschool tổ chức sinh nhật lần thứ 10. Buổi lễ có sự hiện diện của cô Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 01.01.2019 ,Trường Quốc tế INschool tổ chức sinh nhật lần thứ 10. Buổi lễ có sự hiện diện của cô Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng nhiều ban ngành – đoàn thể và quý vị khách quý.

 

10 năm là một quãng thời gian không dài nhưng đủ để bao thế hệ Nhân viên – giáo viên Việt Nam và nước ngoài nỗ lực, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách vẫn vững bước lớn mạnh như ngày hôm nay.  Đánh dấu một chặng đường 10 năm đầy thành tựu rực rỡ.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Vào ngày quan trọng này – không thể thiếu được những tiết mục làm cho buổi lễ được trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn.

Toàn thể các thành viên của Trường Quốc tế INschool cùng nhau nhìn lại chặng đường với bao thăng trầm và nhiều cung bậc cảm xúc.

Tất cả đều hòa chung một niềm vui đánh dấu bước trưởng thành của Trường Quốc tế INschool

Ông Nguyễn Hoài Nam –  Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả chặng đường 10 năm của Trường Quốc tế INschool

Bà Christina Nguyễn – Tổng Giám đốc điều hành phát biểu những khó khăn, thử thách cũng như xúc cảm của mình về sự phát triển ngày một lớn mạnh của một chặng đường.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Nhân viên – giáo viên Việt Nam và nước ngoài xuất sắc của INschool được tôn vinh.

INschool sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới và hoàn thành sứ mệnh của mình – sứ mệnh “Vì một thế hệ công dân toàn cầu”.

Bình luận