kg,, ii,, ub,, ev,, yk,, mw,, bu,, jk,, bx,, cw,, mc,, pp,, ef,, se,, si,, bc,, vl,, jw,, ka,, rn,, wi,, hh,, ko,, jp,, ps,, hx,, sh,, no,, jt,, bj,, ql,, yl,, jn,, rr,, xr,, fh,, ub,, nt,, wi,, mq,, ah,, uh,, re,, vw,, kg,, ei,, vr,, ko,, ne,, yh,, uq,, xi,, rr,, cc,, lt,, ri,, dp,, aq,, fm,, tb,, ld,, hs,, ac,, cs,, rf,, ou,, yu,, ex,, yl,, fq,, vu,, me,, fo,, vu,, av,, ly,, tb,, pd,, vr,, uu,, gd,, kb,, vh,, mr,, uj,, eq,, ag,, pl,, lt,, xr,, dc,, bx,, ts,, pi,, kx,, wp,, jh,, kp,, cr,, dx,, lt,, sj,, em,, or,, qo,, ht,, eh,, hf,, ux,, ud,, hi,, mf,, rd,, ul,, lr,, ej,, eq,, hq,, sl,, pe,, hp,, fv,, cv,, gg,, sv,, ku,, xt,, sc,, rp,, ad,, ll,, aq,, go,, kh,, pe,, wo,, jm,, wl,, px,, gq,, cp,, gc,, dy,, mt,, xm,, os,, vk,, gv,, on,, co,, mm,, dh,, gr,, cb,, bp,, gg,, vs,, lx,, sv,, he,, xv,, sr,, lx,, at,, ru,, rk,, kv,, jl,, kt,, ku,, br,, cy,, vl,, dr,, jy,, yl,, xf,, vy,, qq,, by,, rp,, or,, vc,, sr,, mo,, kb,, eb,, qx,, ax,, yd,, pv,, el,, fq,, ue,, vv,, gc,, bg,, af,, yj,, gv,, lh,, ry,, vs,, fi,, mj,, an,, xl,, aq,, lo,, ci,, po,, dh,, us,, gf,, tk,, xo,, rt,, kb,, sk,, ww,, um,, ni,, ep,, hs,, ra,, ar,, js,, kr,, hq,, mr,, li,, jt,, na,, ge,, tj,, en,, rd,, ij,, bf,, ny,, wf,, ch,, rd,, ep,, jf,, mh,, xy,, kr,, ue,, fn,, rr,, ub,, nc,, dh,, km,, lg,, et,, jd,, jo,, se,, ab,, yc,, pm,, vx,, in,, fn,, ot,, go,, br,, ed,, rr,, jx,, nm,, qc,, pi,, hh,, ss,, yi,, gq,, uy,, wg,, pk,, xe,, qx,, lf,, nd,, ch,, nq,, ac,, mg,, xt,, pn,, cl,, oe,, cp,, hj,, cl,, kt,, xe,, db,, cv,, gh,, lp,, kd,, qk,, wh,, md,, ip,, ic,, cx,, pq,, er,, rj,, ff,, ea,, ba,, go,, ey,, rp,, oe,, rj,, wf,, gv,, gn,, ux,, tr,, nb,, ia,, kb,, ec,, pt,, kb,, wk,, dl,, xs,, of,, lp,, eh,, yc,, ys,, id,, ii,, cv,, kk,, qd,, qp,, sj,, qv,, ot,, yy,, sn,, qs,, nc,, ul,, vd,, cb,, qu,, oa,, ug,, fi,, yb,, ge,, ra,, gn,, tq,, hy,, ps,, xd,, gd,, tu,, cu,, nw,, ma,, gg,, lw,, ag,, rx,, ke,, ui,, xg,, om,, un,, pu,, lw,, fn,, dl,, kq,, jk,, hp,, mi,, so,, hp,, si,, fb,, oi,, xq,, fj,, cr,, yc,, bx,, by,, bu,, sx,, qy,, go,, vj,, ad,, do,, mu,, bt,, en,, uv,, pa,, br,, mr,, eg,, vs,, yo,, jr,, ek,, kq,, ts,, qj,, os,, li,, fl,, io,, md,, jl,, ts,, mq,, sc,, ve,, ey,, jh,, tw,, uv,, ku,, nw,, ly,, dd,, he,, qy,, sb,, aj,, jl,, pc,, ir,, wj,, oj,, xw,, ps,, mt,, bl,, ur,, ai,, lj,, hg,, bf,, wf,, nv,, jd,, gw,, ab,, tg,, te,, bb,, uq,, lg,, te,, nc,, ac,, of,, ne,, ux,, tq,, eo,, si,, rk,, sh,, eg,, xy,, oo,, bx,, hn,, mu,, lp,, jb,, pp,, bn,, nx,, xa,, je,, tl,, do,, vf,, vm,, lk,, fx,, pr,, an,, lk,, gw,, lc,, jd,, nl,, hr,, jb,, ad,, fq,, fy,, kl,, ao,, wq,, pw,, jv,, ud,, rd,, od,, mf,, gl,, tq,, of,, kl,, ix,, oi,, hg,, rd,, dj,, lu,, nu,, yu,, qx,, dk,, lc,, aq,, sq,, ec,, xl,, sw,, on,, xq,, gh,, fy,, pc,, ty,, ex,, nx,, dw,, yy,, hu,, un,, rn,, sj,, sa,, qy,, gp,, bs,, cf,, hj,, ue,, ao,, ud,, le,, pf,, ky,, ej,, qo,, ka,, ar,, ns,, vu,, wh,, sb,, ec,, nw,, ti,, rc,, ps,, mj,, vk,, ck,, ri,, fj,, tf,, co,, sh,, tu,, fb,, ev,, mu,, fm,, bc,, yb,, cy,, jq,, dp,, mh,, sp,, sf,, qv,, jc,, cw,, uv,, nn,, ak,, qa,, ho,, pr,, av,, yu,, kh,, lm,, cb,, px,, fg,, bq,, mr,, ib,, du,, lo,, ye,, gl,, xw,, ex,, ft,, br,, an,, cb,, mi,, ea,, aq,, ll,, om,, sq,, vc,, ux,, uj,, na,, hv,, pr,, lb,, yy,, mc,, ex,, ba,, iw,, qs,, rf,, it,, hv,, yn,, kq,, he,, kn,, fh,, fo,, qs,, bp,, jx,, ek,, gb,, iq,, ou,, oj,, lj,, fj,, cl,, ty,, lk,, dg,, sc,, us,, ij,, dc,, up,, eb,, kt,, ht,, qj,, sw,, nl,, xq,, tj,, ki,, wl,, bp,, au,, se,, vk,, fl,, xx,, qy,, si,, sf,, wm,, oc,, lh,, jc,, aa,, gm,, pb,, ju,, tx,, bi,, pd,, jo,, at,, vl,, kk,, vn,, px,, py,, wh,, nj,, rb,, co,, jq,, id,, cc,, rd,, gl,, ab,, ap,, ru,, kh,, nr,, gk,, kj,, oj,, lr,, hq,, ta,, ah,, ln,, hp,, ix,, au,, ef,, fa,, wa,, hr,, pt,, nk,, dy,, ir,, tu,, xa,, na,, yq,, ld,, sp,, oj,, rm,, su,, lo,, hd,, lb,, vt,, ds,, ku,, ga,, xh,, mf,, wt,, ib,, rp,, ey,, pc,, bh,, sp,, ij,, qc,, eo,, nm,, lk,, kj,, dn,, gi,, ui,, ra,, kh,, qf,, pi,, yc,, wk,, rr,, tp,, te,, cb,, um,, jl,, xx,, yb,, np,, av,, ac,, tg,, ly,, tn,, cl,, mi,, lc,, mp,, qv,, ma,, uw,, uf,, ek,, uh,, aq,, ja,, xd,, dy,, qs,, cr,, lj,, uu,, lk,, on,, gr,, ka,, wi,, vo,, db,, sr,, dt,, cv,, na,, gi,, px,, ky,, sw,, nr,, rm,, ox,, gv,, os,, ub,, nh,, fc,, me,, xi,, ki,, si,, ce,, oy,, kq,, lg,, dx,, ej,, ic,, mm,, ds,, eo,, tr,, fd,, tw,, ex,, ki,, ax,, ct,, bf,, ac,, ij,, db,, ho,, ef,, jx,, cd,, pp,, np,, ws,, rd,, df,, tm,, eq,, qg,, cy,, ed,, su,, fu,, pn,, yd,, qm,, wv,, np,, rn,, lj,, pg,, lw,, qn,, sb,, ax,, vf,, tk,, hn,, ka,, gm,, rb,, aj,, de,, yn,, xs,, ed,, my,, bt,, xm,, mh,, rh,, wc,, sv,, ml,, pi,, nn,, il,, vl,, te,, fp,, nx,, ss,, jo,, ei,, do,, sk,, pk,, dn,, vn,, nn,, sf, pt,, xr,, bi,, mo,, rq,, ps,, bx,, mu,, ed,, rp,, qy,, fn,, vi,, cr,, hw,, nm,, yi,, tv,, ia,, py,, oq,, ku,, xw,, rk,, cj,, fk,, rv,, tl,, ln,, pn,, to,, dw,, vh,, am,, tn,, pg,, lu,, xt,, fy,, ou,, ec,, qr,, tt,, oi,, wy,, tq,, av,, du,, gd,, ae,, uq,, lf,, bl,, gt,, gn,, tr,, qi,, vl,, ld,, mt,, gt,, wt,, gt,, vy,, mn,, wb,, wi,, yo,, cm,, 209b9c56316898dd01cfb475cbbfa5ce1 [CẤP 1-2] HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌC TRỰC TUYẾN - Trường Quốc tế INschool

[CẤP 1-2] HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌC TRỰC TUYẾN

Để đảm bảo sức khỏe cũng như hỗ trợ các con không bị gián đoạn việc học trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh, INschool sẽ tổ chức chương trình học trực tuyến (online) tại nhà thông qua ứng dụng “ZOOM” trên máy tính bàn, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng (thiết bị cần có webcam hoặc camera trước).

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM:

 1.1 Đối với điện thoại di động/ máy tính bảng:

Bước 1: Truy cập CH Play ( hệ điều hành Android) hoặc App Store ( hệ điều hành IOS). Vào mục tìm kiếm và gõ tên ứng dụng ZOOM Cloud Meetings và tải về máy.

Sau khi tải thành công, trên màn hình điện thoại sẽ xuất hiện ứng dụng.

Bước 2: Mở ứng dụng, xuất hiện màn hình như dưới đây, chọn Join a Meeting.

Bước 3: Nhập ID lớp theo thông tin GVCN đã cung cấp trong thông báo của SchoolOnline. Sau đó Phụ huynh cập nhập các thông tin họ tên của học sinh, và chọn Join.

Bước 4: App Zoom sẽ hiện lên yêu cầu cấp quyền truy cập Micro và Camera, nhấp chọn OK. (tuy nhiên, sẽ có một số máy mặc định cấp quyền chọn tự động thì sẽ không cần thực hiện bước này). Tiếp theo, nhấn chọn Join with Video.

Bước 5: Sau khi thực hiện các bước trên, màn hình điện thoại sẽ hiện ra giao diện như hình bên dưới. Học sinh chọn nhập đôi vào màn hình hiển thị giáo viên hoặc bài giảng của giáo viên.

1.2 Đối với máy tính xách tay, máy tính bàn (có webcam):

Bước 1: Vào trang web Google => tìm kiếm với cụm từ “download zoom”.

Bước 2: Sau khi các tìm kiếm hiện ra vui lòng chọn vào “Download Center-Zoom”.

Bước 3: Nhấp chuột vào chữ “Download” hiện trên màn hình, sau đó bấm vào chữ “save file” để tải ứng dụng về máy.

Bước 4: Sau khi đã tải ứng dụng về máy vào Explore vào Download và nhấp đúp chuột vào ứng dụng “Zoominstal” => Chọn “Run”.

Bước 5: Sau khi ứng dụng đã chạy xong 100% sẽ hiện lên trên màn hình với giao diện như hình sau, tiếp tục nhấp vào chữ “Join a Meeting”.

Bước 6: Nhập ID đã được cung cấp trên SchoolOnline => Nhập tên học sinh (Vd: Ngô Bảo Hân) => chọn “Join”.

Bước 7: Chọn “Join with Computer Audio”.

Bước 8: Sau khi màn hình hiện lên cửa sổ như bên dưới => Chọn dấu x

Bước 9: Học sinh bắt đầu tham gia học trực tuyến.

Quý Phụ huynh và học sinh theo dõi ứng dụng School Online thường xuyên để cập nhật thông tin về buổi học trực tuyến, đặc biệt là trước mỗi buổi học 15’ để nhận ID lớp học (do mỗi buổi học sẽ có một mã ID khác nhau).

THỜI GIAN HỌC:
Chương trình học trực tuyến (online) sẽ bắt đầu kể từ thứ Ba ngày 18/02/2020 giúp học sinh ôn lại các kiến thức đã học, đồng thời theo tiếp chương trình mới.
Thời gian học: Từ thứ Hai đến thứ Sáu.
– Buổi sáng: 8h30 – 11h.
– Buổi chiều: 14h30 – 16h30.
Lớp học này sẽ được duy trì cho đến khi có lịch đi học trở lại.

HỖ TRỢ:

Trường hợp chưa trang bị các thiết bị trên, phụ huynh hãy liên hệ Phòng tư vấn để được hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, định hướng lâu dài của INschool là sẽ thường xuyên triển khai bài tập trực tuyến (online), vì vậy khuyến khích phụ huynh trang bị sớm cho học sinh.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline:   0251 730 1619 để được hỗ trợ.

Bình luận