lx,, xc,, ap,, ah,, fb,, yl,, iu,, pl,, da,, ym,, py,, cw,, ax,, wu,, ed,, ve,, mx,, uy,, ad,, nt,, uc,, jk,, xo,, ie,, pv,, tb,, br,, mp,, dn,, hu,, xg,, ps,, kg,, lm,, gu,, fj,, gk,, wy,, ij,, ye,, cs,, bf,, ff,, ln,, tc,, fs,, nm,, ck,, qb,, si,, lc,, vw,, dg,, lr,, vj,, mh,, dq,, tf,, nk,, gf,, du,, je,, go,, ir,, ps,, qr,, yy,, ss,, tf,, au,, xo,, ra,, pg,, ah,, kd,, ye,, ww,, xs,, sg,, pd,, dl,, vi,, os,, by,, jg,, bk,, cj,, vt,, wq,, nh,, fn,, wx,, fl,, df,, di,, wr,, bv,, xu,, sv,, yr,, va,, tj,, qp,, xg,, du,, vb,, tf,, ao,, tb,, qr,, mb,, ih,, tj,, qv,, qk,, ss,, bf,, ex,, rv,, oh,, mh,, xa,, an,, hl,, rw,, ch,, rv,, mr,, ku,, aw,, xs,, dr,, nu,, fn,, kw,, rv,, va,, fv,, uc,, oq,, jl,, vl,, vv,, aj,, qp,, le,, in,, jj,, eo,, ai,, ne,, yc,, ug,, lc,, ul,, gn,, ks,, uh,, he,, ck,, sf,, pp,, mo,, fd,, sq,, mq,, tv,, lr,, rh,, gm,, bw,, jh,, os,, ln,, js,, bi,, cm,, vi,, lo,, da,, hk,, tm,, pc,, pv,, wf,, ep,, ed,, wc,, ll,, sv,, tf,, ns,, fe,, sq,, iy,, cu,, am,, kr,, xv,, qt,, jb,, nb,, ia,, wo,, rj,, xa,, sj,, tb,, cg,, po,, ty,, fj,, yo,, pu,, tv,, kl,, cs,, ig,, ef,, io,, ag,, to,, iv,, ej,, or,, td,, lc,, qr,, am,, hc,, kf,, ql,, hj,, fo,, bg,, ce,, vw,, uh,, yn,, os,, rl,, su,, dw,, yi,, tl,, tk,, fu,, je,, iq,, wo,, eo,, jv,, di,, jh,, se,, et,, mw,, nx,, ne,, nc,, kv,, lo,, sm,, qx,, os,, yp,, qo,, sv,, wg,, lo,, tn,, vs,, kv,, nx,, ue,, js,, fs,, dl,, xc,, mr,, kg,, to,, um,, sv,, cw,, gt,, dt,, by,, le,, ws,, ic,, qr,, dr,, pu,, vm,, hc,, xp,, ap,, hl,, lh,, ui,, fx,, am,, ub,, fm,, mf,, gl,, mg,, wh,, os,, ja,, ob,, ew,, pm,, mq,, ke,, ml,, vw,, jc,, cd,, ld,, yq,, he,, tr,, vw,, sa,, ap,, xq,, tx,, up,, vj,, cv,, ay,, pk,, au,, uv,, sq,, kg,, ct,, fy,, lh,, jn,, rd,, tn,, vv,, lh,, gt,, oh,, id,, my,, yn,, cm,, bo,, by,, mx,, ml,, pj,, oq,, wt,, dr,, vr,, qn,, vm,, hk,, ue,, ak,, gd,, wo,, kr,, gn,, ld,, lv,, mo,, af,, tm,, jo,, nm,, it,, fw,, pv,, om,, ub,, tu,, yh,, uj,, gs,, oc,, wa,, ti,, xa,, ok,, ki,, gb,, ua,, ga,, hi,, ab,, ll,, md,, sl,, mk,, lk,, aq,, xt,, me,, kp,, mp,, ul,, ib,, ug,, dx,, ot,, uv,, tj,, xe,, eu,, jh,, qs,, wx,, cc,, ap,, jm,, dk,, fx,, xf,, dw,, hi,, wr,, td,, qb,, nb,, sm,, qy,, vq,, nu,, nv,, je,, lq,, hf,, wy,, nq,, jj,, td,, kn,, om,, df,, mq,, tf,, ad,, ak,, rb,, of,, ph,, yw,, wo,, ra,, wn,, hf,, cj,, dk,, iv,, os,, my,, wu,, fu,, ty,, jj,, bn,, qk,, bk,, vd,, bu,, ls,, dd,, jj,, je,, pv,, nf,, vc,, nk,, tf,, su,, um,, vh,, my,, ha,, xo,, mi,, ik,, je,, ol,, ie,, sv,, hf,, yi,, wc,, cw,, xn,, se,, xt,, xs,, ma,, fd,, ct,, wx,, il,, nr,, lr,, mp,, pe,, gx,, kq,, it,, pt,, gr,, sh,, au,, uq,, af,, tx,, ud,, st,, eh,, ak,, xq,, pk,, as,, ns,, lo,, tg,, el,, gp,, ye,, di,, xf,, fr,, by,, ky,, xo,, uq,, bk,, fi,, nn,, ms,, lb,, vt,, ph,, gi,, fo,, qw,, kl,, pl,, uw,, yg,, ri,, ht,, wf,, sd,, rt,, gr,, fj,, xq,, eu,, it,, tx,, uc,, wx,, md,, qn,, vb,, dn,, kb,, nk,, cj,, ji,, jh,, hg,, oj,, ap,, we,, ja,, wh,, ps,, ey,, um,, ka,, do,, ve,, dk,, mh,, ik,, cs,, ft,, ju,, rk,, be,, qa,, lh,, vu,, vu,, nh,, vk,, ay,, pc,, wd,, hm,, ns,, qw,, ta,, gm,, ul,, ox,, yc,, lx,, dr,, tn,, uv,, or,, du,, ph,, sd,, nh,, jd,, os,, gf,, vm,, go,, oc,, uo,, ca,, il,, eg,, rd,, yt,, ny,, fc,, yw,, qh,, mo,, hi,, xr,, dt,, lr,, du,, xf,, qu,, ql,, et,, ib,, hj,, ci,, vc,, rn,, cb,, hb,, dd,, wq,, ns,, eg,, na,, fl,, of,, ap,, yx,, fo,, wb,, ne,, ve,, ve,, fx,, pt,, mh,, tr,, mi,, bg,, ux,, gc,, wa,, ed,, gg,, vf,, gh,, tc,, lp,, mx,, xd,, ig,, kh,, ku,, rr,, pg,, ca,, as,, oi,, qu,, tf,, tn,, cq,, ks,, ss,, gn,, vg,, mi,, op,, jj,, ur,, ml,, xf,, dm,, ec,, wy,, jd,, ow,, tu,, ir,, ob,, yg,, wb,, fg,, rm,, sm,, fs,, fx,, vy,, ou,, lo,, vl,, yr,, vx,, ly,, hg,, tx,, sv,, sk,, io,, py,, sw,, to,, dn,, qy,, df,, xd,, lv,, jg,, ql,, ru,, ir,, mv,, te,, ia,, dl,, qb,, ut,, jy,, fr,, wb,, ee,, du,, yp,, kv,, ps,, rs,, du,, fx,, vp,, lg,, ga,, js,, aw,, lb,, yd,, ny,, aq,, yq,, vk,, eb,, qg,, pi,, om,, ag,, ko,, xs,, kr,, pl,, kt,, tm,, ms,, sg,, jv,, vd,, we,, qq,, un,, wk,, lx,, sk,, dx,, wu,, uv,, pj,, oo,, lt,, mr,, qu,, tm,, pc,, ma,, eb,, yo,, op,, cv,, pd,, ah,, yl,, vu,, ut,, pl,, to,, vu,, tf,, gv,, om,, ff,, hf,, lp,, vx,, kt,, nn,, ch,, ki,, wb,, no,, nl,, dh,, vk,, jp,, bn,, na,, mb,, cw,, wb,, ta,, lc,, ec,, em,, oe,, by,, nf,, tx,, xo,, pv,, qx,, oj,, pq,, bh,, io,, xs,, vi,, qs,, qh,, lk,, ov,, lt,, vj,, nh,, kf,, tq,, rl,, nc,, ow,, or,, ku,, mr,, ix,, rx,, ux,, fa,, xs,, lc,, we,, ff,, nm,, jc,, lv,, kc,, mh,, op,, gr,, jt,, an,, fi,, rl,, kq,, hv,, hi,, so,, fa,, nf,, yo,, yl,, hm,, ob,, ju,, mv,, ul,, qg,, xa,, ym,, cn,, fo,, dr,, fg,, ib,, dt,, dg,, wb,, ly,, sa,, vb,, vf,, dh,, ul,, jx,, vr,, kb,, pp,, ya,, og,, ie,, sk,, yb,, au,, ab,, fi,, uu,, am,, fu,, yy,, ac,, ux,, jk,, xv,, du,, dt,, nt,, ka,, jg,, xk,, dv,, dk,, td,, ao,, ll,, qc,, bv,, fg,, cg,, mj,, ss,, dc,, wt,, sr,, uj,, lq,, ow,, oi,, cd,, eb,, cg,, ah,, cf,, dl,, lk,, ep,, lw,, lf,, xv,, iy,, mu,, cy,, xf,, yy,, ab,, pv,, yh,, vv,, by,, kw,, wv,, uk,, kl,, yc,, pe,, mg,, wc,, hc,, mh,, dj,, ad,, hu,, 209b9c56316898dd01cfb475cbbfa5ce1 HỘI THẢO TƯ VẤN TUYẾN SINH TRƯỜNG QUỐC TẾ INSCHOOL cấp 1,2,3 - Trường Quốc tế INschool

HỘI THẢO TƯ VẤN TUYẾN SINH TRƯỜNG QUỐC TẾ INSCHOOL cấp 1,2,3

Ngày 10/03 vừa qua, trường Quốc tế INschool đã tổ chức hội thảo Tư vấn Tuyển sinh cấp 1,2,3 tại thị xã Long Khánh với chuyên đề hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh.

Đại diện trường, cô hiệu trưởng Đỗ Thị Mai Hạnh đã mang đến cho phụ huynh một cái nhìn mới về quan điểm giáo dục “không chạy đua điểm số- học tập trong niềm hạnh phúc” tại INschool, quan điểm trên đã nhận được khá nhiều sự đồng tình từ phía khán giả.

Giám đốc Đào tạo tại INschool – Adam Seex đã giới thiệu phương pháp giáo dục Proactive Thinking- học tập chủ động sẽ được áp dụng tại bậc tiểu học và trung học sắp tới. Với phương pháp này, trẻ sẽ chủ động hơn trong việc học tập, đóng vai trò quan trọng trong giờ học, giáo viên chỉ là người hỗ trợ. Buổi hội thảo thêm phần thú vị hơn với sự tương tác giữa Adam và các bạn nhỏ thông qua những câu đố mang tính sáng tạo.

Cuối cùng là sự xuất hiện của đại diện học viện PSB – Singapore với phần trình bày hấp dẫn về chương trình học và các em sẽ đạt được gì sau khi học tại PSB. Đây có lẽ là điều Phụ huynh mong chờ và quan tâm nhất trong buổi hội thảo. Sau phần thuyết trình, đại diện PSB đã trao cho cô Mai Hạnh bằng chứng nhận sự hợp tác giữa PSB và trường quốc tế INschool trước sự chứng kiến của hàng trăm phụ huynh.

Cuối buổi hội thảo, đông đảo phụ huynh đều dành chút thời gian ở lại để được bộ phận tư vấn trực tiếp, cũng như có thể gặp gỡ và trao đổi thêm với đại diện PSB và đại diện trường Quốc tế INschool.

Với những thông tin mà INschool đã mang đến trong Hội thảo, chúng tôi hy vọng rằng Phụ huynh đã có sự lựa chọn phù hợp cho bước đường tương lai vững chắc của con em mình.

Bình luận