CUỘC THI “PICASSO’S CHILD”

Với mục đích tạo sân chơi cho tất cả các học sinh của trường, giúp các em có cơ hội thể hiện năng khiếu hội họa của mình.

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI:

  1. Đối tượng: Tất cả học sinh bậc Tiểu học và THCS đều được tham gia dự thi.
  2. Hình thức: Học sinh vẽ tranh theo chủ đề ban tổ chức đề ra hàng tháng trên giấy A3 (chất liệu màu tùy ý thích)

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Công bố chủ đề: Thứ 2 tuần đầu tiên của tháng, căn cứ trên các sự kiện, ngày lễ…, ban tổ chức sẽ công bố chủ đề để HS tập trung vẽ.
  2. Vẽ và nộp tranh: Học sinh dựa trên chủ đề BTC đưa ra để tạo nên tác phẩm của mình (tại nhà) và nộp về BTC chậm nhất vào thứ 2 tuần 3 của tháng.
  3. Thuyết trình, giới thiệu tranh: Thứ 2 tuần cuối mỗi tháng sẽ có 02 bức tranh được chọn (01 của HS tiểu học; 01 của HS THCS) để giới thiệu, thuyết minh về ý nghĩa bức tranh trước toàn trường.
  4. Triển lãm và trao giải: Tất cả các bức tranh được chọn giới thiệu sẽ được tập trung và tổ chức triển lãm vào cuối năm học (tháng 5).

Bình luận