CUỘC THI “INSCHOOL’S INVENTOR”

Khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của học sinh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh đam mê nghiên cứu về khoa học, kỹ thuật. Tạo nền tảng vững chắc cho các em có định hướng đúng đắn trong tương lai.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  • Tất cả các học sinh độ tuổi từ 10 tuổi đến 15 tuổi của trường, yêu thích khoa học, sáng chế đều có quyền tham gia.
  • Mỗi sản phẩm không quá 02 em thực hiện.

LĨNH VỰC DỰ THI:

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

  1. Đồ dùng dành cho học tập.
  2. Phần mềm tin học.
  3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.
  4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.
  5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

YÊU CẦU VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỰ THI:

  1. Yêu cầu:

– Các sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có thể sáng chế các sản phẩm đã có trên thị trường nhưng phải có sự cải tiến.

– Sản phẩm dự thi phải được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại đến môi trường.

  1. Tiêu chí chấm điểm:

2.1 Chấm ý tưởng: 100 điểm

a. Lý do sáng chế: 10 điểm

Trình bày rõ ràng, hợp lí, xác định rõ sự đóng góp của ý tưởng vào thực  tế.

* Nếu ý tưởng chế tạo hướng tới cải tiến sản phẩm đã có ngoài thị trường thì cần thể hiện rõ sẽ cải tiến điểm nào.

b. Mô tả cấu tạo của sản phẩm: 30 điểm

– Liệt kê được cụ thể số lượng các nguyên vật liệu sẽ dùng để chế tạo sản phẩm. (10 điểm)

– Nêu rõ được các bước sẽ làm để chế tạo sản phẩm (20 điểm)

c. Nguyên lý hoạt động: 40 điểm

Mô tả rõ sản phẩm khi làm ra sẽ hoạt động như thế nào, đạt được hiệu quả gì? (làm bật được tính khả thi khi chế tạo)

d. Ý nghĩa của sản phẩm khi hoàn thành: 20 điểm

– Nêu rõ ưu điểm của sản phẩm khi được chế tạo (8 điểm)

– Tính ứng dụng trong thực tế cao (9 điểm)

– Giá thành, chi phí thấp so với sản phẩm cùng loại (3 điểm)

2.2 Chấm sản phẩm: 100 điểm

– Sản phẩm chứng minh được cách chế tạo, nguyên lý hoạt động đã thể hiện ở ý tưởng – vòng 1 (nếu có điều chỉnh qua quá trình nghiên cứu, chế tạo phải thuyết minh rõ đã thay đổi như thế nào, vì sao?) (50 điểm)

– Sản phẩm khi thử nghiệm vận hành tốt, có hiệu quả đúng như ý tưởng đã dự kiến (40 điểm)

– Tác giả sản phẩm có khả năng giải quyết được các góp ý để cải thiện sản phẩm tốt hơn từ giám khảo (10 điểm)

TIẾN TRÌNH THEO DÕI VÀ NỘP SẢN PHẨM

+ 16-29/9/2019: Xây dựng ý tưởng

+ 30/9/219 đến 4/10/2019: Nộp ý tưởng

+ Sơ kết 11/10/2019: Trình bày ý tưởng trước ban giám khảo (những ý tưởng được chọn)

+ 11/10/2019 đến 7/11/2019: chế tạo sản phẩm theo ý tưởng đã xây dựng

+ Bán kết 8/11/2019: Trưng bày và thuyết minh về sản phẩm

+ Chung kết 10/01/2020: Báo cáo lại các sản phẩm được chọn sau khi hoàn thiện theo góp ý của BTC

ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI DỰ THI

+ Đối với học sinh cấp 1: Nộp trực tiếp cô Võ Thị Mỵ Nương

+ Đối với học sinh cấp 2: Nộp trưc tiếp cô Đào Nguyễn Hoàng Lan

Bình luận