Các hoạt động ngoại khóa được INschool lồng ghép hài hòa vào trong chương trình chính để giúp các em vận dụng ngay những điều đã học vào cuộc sống, phát triển toàn diện năng khiếu thể chất, thẩm mỹ, sự tự tin và có đời sống tinh thần phong phú.

Tham quan dã ngoại

Những buổi thăm quan dã ngoại được nhà trường tổ chức lồng ghép với các hoạt động tập thể phong phú giúp học sinh tăng cường vận động, phát triển kỹ năng đội nhóm, trải nghiệm và ghi nhớ kiến thức thực tế tốt hơn.

Việc tổ chức tham quan dã ngoại được tổ chức cân đối với lịch học chính khóa, đảm bảo yếu tố an toàn. Lịch tham quan dã ngoại sẽ được thông báo cho Quý phụ huynh và học sinh hàng năm.

 

Các cuộc thi tài

Ngoài những sự kiện, những kỹ năng, các hoạt động khác được tổ chức tại INschool, những cuộc thi sau nhằm khích lệ tinh thần tự học, phát huy tiềm năng và sở thích cũng như khắc phục hạn chế của bản thân.